IP:  5482599221
ul. Myśliwska 6 43-400 Puńców
MULTIFACH Marcin Pietrzykowski
 
REGON: 366247702